Botoks - Botox

Botoks, odnosno tretman Botoksom (Botox), predstavlja najčesće izvođen zahvat u estetskoj medicini. Svoju ekspanziju Botoks - Botox je doživeo u toku protekle dve decenije.

Botoks - Botox

Botoks (Botox) predstavlja veoma popularan i najčesće izvođen nehirurški tretman u svetu. Estetska medicina se danas ne može zamisliti bez njega. Početak upotrebe vezuje se za 1980. godinu, a svoju ekspanziju doživeo je u toku protekle dve decenije. Godine 1987. dobio je odobrenje od FDA za bezbedno i efikasno korišćenje u estetske svrhe. Od tada je u svakodnevnoj praksi od strane doktora koji se bave različitim granama medicine.

Primenom botulin toksina uspešno se smanjuje vidljivost bora tako što se postiže relaksacija odgovarajućih mišića. Delujući na neuro-muskularne sinapse izbegava se kontrakcija tj. grčenje muskulature.

Ova estetska intervencija je skoro bezbolna, može se lokalno koristiti anestetik, a regije koje se najčesće tretiraju pripadaju gornjoj trećini lica. Botoxom uspešno rešavamo horizontalne bore na čelu, vertikalne između obrva(glabela) i lepezaste bore oko očiju. Botoks (Botox) se može koristiti i za tretiranje vrata i tzv. gingivalnog osmeha. Rezultat je vidljiv 4 do 7 dana nakon intervencije, a odražava se u proseku 4 do 6 meseci.

Šta je to Botoks?

Botulinum toxin A je produkt bakterije Clostridium botulinum koji se u prečišćenoj i razblaženoj formi upotrebljava kao deo zvanične terapije spazama u neurologiji, kod problema sa očnim pokretima u oftalmologiji itd. Kasnije je pronašao široku primenu u estetskoj medicini. Botox se primenjuje iskljičivo u ordinaciji od strane edukovanog doktora. Primena ovog preparata obezbeđuje relaksaciju odgovarajućih mišića.

Mehanizam dejstva Botox-a baziran je na delovanju na neuro-muskularne sinapse čime se blokiraju hemijski signali, sprečava prenos impulsa sa nerva na mišiće i samim tim sprečava i kontrakcija odgovarajućeg mišića. Ubrizgavanjem veoma male količine u tačno određene mišiće izaziva se relaksacija muskulature, koža je zategnuta, a bore se ne uočavaju jer je otklonjen uzrok kontrahovanja.

Tretman Botoksom

Ova estetska intervencija je skoro bezbolna, može se lokalno naneti anestetik u vidu krema ako je neophodno. Regije koje doktor tretira Botoksom najčešće pripadaju gornjoj trećini lica. Tretman traje kratko i ne iziskuje period oporavka što znači da se pacijent vrlo brzo može vratiti svojim svakodnevnim obavezama. Neželjena dejstva koja se mogu javiti su mučnina, glavobolja, crvenilo na estu uboda, otok i slično. Slabost mišića i pad obrva ne bi smeli da se dogode.

Efekti koji se postižu botoksom

Upotrebom Botoxa uspešno rešavamo horizontalne bore na čelu, vertikalne između obrva(koje daju licu namršten izraz) i lepezaste borice oko očiju. Sprečavanjem preteranih kontrakcija mišića sprečavamo definisanje i usecanje linija u tkivo. Botoks se uspešno može koristiti i za tretiranje tzv. „gingivalnog osmeha“. Često ga u razblaženijem obliku upotrebljavamo za smanjenje naboranosti vrata ali i terapiju hiperhidroze (preteranog znojenja).

Botox i najčešće nedoumice

Pacijenti najčešće imaju dilemu vezanu za vreme kada je najpametnije i najoptimalnije krenuti sa ovim tretmanom. Preporuka je krenuti ranije, dok se bore nisu definisale i produbile. Na taj način se mišići odvikavaju od preteranih kontrakcija.

Botoks - Botox

Još jedno često pitanje vezano je za izgled nakon intervencije. Naši pacijenti se pribojavaju tzv. „smrznutog“ izgleda lica. To se neće desiti, pravilnom primenom materijala. Moguće je ostaviti pokrete kao što je podizanje obrva, čime se osigurava prirodan izgled.

Tretman se ne mora ponavljati što znači da pacijent nema obavezu da se podvrgava opet tom zahvatu, ali zbog fantastičnih rezultata naši pacijenti se najčešće odluče za ponovnu intervenciju. Minimalne količine Botox-a obezbedjuju neškodljivost i lep estetski efekat.

Rezultat je vidljiv 4 do 7 dana nakon intervencije u lekarskoj ordinaciji. Postignuti rezultati se održavaju 4 do 6 meseci, kod ponovljene intervencije i duže. Razlog je jednostavan - mišići se postepeno odvikavaju od određene aktivnosti pa je na primer mrštenje mnogo slabije izraženo. Za uspešnost samog zahvata veoma je važno dobro poznavanje anatomije od strane doktora i pravilan odabir tačaka i količine materijala za injektovanje. Nakon intervencije potrebno je da se pacijent pridržava uputstava koje dobije od svog doktora jer upravo od toga zavisi lep i dugotrajan rezultat ovog medicinskog zahvata, toliko omiljenog u estetici i hirurgiji.

dr Branka Ostojić